Emplaçament

Carrer de referència dins el nucli urbà d’Andratx, Sa Carretera. Una cantonada a la zona central del poble, zona de pas obligat i connexió des del centre cap a la zona de Son Mas (l’Ajuntament, escoleta, col.legi, l’institut, …). Al carrer principal, de sempre, han existit edificis de referència, el pas del temps i el seu recorregut conten la història del segle passat fins avui.

La part posterior, en contacte amb un eixample més modern permet les vistes llunyanes ja que les alçades són inferiors.

L’edificació

Edifici d’habitatges de tres plantes pis, amb dues unitats per replà, locals comercials a planta baixa i aparcament a soterrani. Entenem que la representativitat del conjunt ha de ser important donada la situació; la solució adoptada vol incidir en aquest punt, un cos a plantes pis que vola damunt les voreres segons el permés per la normativa, recolzat damunt el sòcol de planta baixa. La resposta formal del volum superior consisteix en una pell que seguint el perímetre marcat a les plantes dóna una imatge de retranquejos i balconades que acaben conferint la singularitat cercada. El elements d’acabat amb la intenció de reinterpretar l’essència de les edificacions més antigues amb solucions actualitzades, combinen materials moderns amb la configuració d’elements tradicionals.

La façana posterior més tranquila, en contacte amb el pati interior, aprofita les ventages de tenir vistes a la llunyania.