Habitatge unifamiliar a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.