Project Type: 2. Residencial

Sa Colonia

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar a Colonia de Sant Jordi, Mallorca.

Calle Soria

Habitatge unifamiliar a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

N43

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Cala Moragues

Edifici d’habitatges a Cala Moragues, Andratx.

Santanyí

Reforma d’habitatge a Santanyí, Mallorca.

Sant LLorenç 7

Habitatge unifamiliar a Sencelles, Mallorca.

Marmacen II

Habitatge unifamiliar a Andratx, Mallorca.

Can Parra

Can Cantó

Mateu Bosch

L’edifici distribueix sis habitatges damunt un local d’ús turístic, de la mateixa propietat. Una vegada reiniciada l’explotació del bar-cafeteria i comprovat que la seva modernització no ha afectat la continuïtat del negoci, més bé l’ha potenciada amb el seu caràcter i funcionalitat, es decideix realitzar la fase d’acabats interiors dels habitatges de les plantes superiors.

Es distribueixen tres habitatges a cada una de les façanes amb característiques diferenciades segons la seva posició. S’entén el conjunt com dos volums encarats a la seva alineació de façana, que donada la forma en “L” del solar, es comuniquen amb un únic nucli de comunicacions disposat al centre, en contacte amb el pati interior. L’accés a les plantes pis es va decidir que fos pel carrer perpendicular a la línia de costa, alliberant la façana a la zona portuària pel local, amb la màxima amplitud.

Els habitatges encarats al carrer Fàbrica, son més reduïts i compactes; distribueixen tres habitacions amb dos banys a partir d’una zona central de cuina-estar-menjador amb balcó-terrassa, obrint-se al carrer. Els de la façana amb vistes a la zona portuària, amb millors vistes, són més allargats i disposen d’un pati de servei, també visible al local de planta baixa. Distribueixen dues habitacions a la façana interior, bugaderia i dos banys a la zona central, un mur aplacat acompanya a través de la zona d’estar-menjador fins la terrassa coberta i el mar, a on també flueixen la cuina i l’habitació principal.

La solució de façana dóna el caràcter i unifica les diferents opcions de cada costat; l’ús d’unes gelosies orientables amb acabat de fusta, que tan són persianes com baranes de protecció, permeten regular tant la privacitat amb el passeig com les vistes a la mar i ofereixen al conjunt un ritme i una identitat que era el que es cercava.

La doble façana, exterior-interior, permet als dos volums la ventilació creuada que a l’època de calor, millora les sensacions de confort, que en climes com el nostre i a les proximitats de la mar, aporten les brises tèrmiques de cita gairebé puntual, diàriament.

Sant Elm

Santa María

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Santa María del Camí, Mallorca.

Av Juan Carlos

Joan Carles I

Emplaçament

Carrer de referència dins el nucli urbà d’Andratx, Sa Carretera. Una cantonada a la zona central del poble, zona de pas obligat i connexió des del centre cap a la zona de Son Mas (l’Ajuntament, escoleta, col.legi, l’institut, …). Al carrer principal, de sempre, han existit edificis de referència, el pas del temps i el seu recorregut conten la història del segle passat fins avui.

La part posterior, en contacte amb un eixample més modern permet les vistes llunyanes ja que les alçades són inferiors.

L’edificació

Edifici d’habitatges de tres plantes pis, amb dues unitats per replà, locals comercials a planta baixa i aparcament a soterrani. Entenem que la representativitat del conjunt ha de ser important donada la situació; la solució adoptada vol incidir en aquest punt, un cos a plantes pis que vola damunt les voreres segons el permés per la normativa, recolzat damunt el sòcol de planta baixa. La resposta formal del volum superior consisteix en una pell que seguint el perímetre marcat a les plantes dóna una imatge de retranquejos i balconades que acaben conferint la singularitat cercada. El elements d’acabat amb la intenció de reinterpretar l’essència de les edificacions més antigues amb solucions actualitzades, combinen materials moderns amb la configuració d’elements tradicionals.

La façana posterior més tranquila, en contacte amb el pati interior, aprofita les ventages de tenir vistes a la llunyania.

Joan Carles I

Reforma d’habitatge entre mitgeres a Andratx, Mallorca.

Pelletería

L’habitatge, de 289m2 construïts i 86m2 de terrassa, està situat al casc antic de Palma. Les reformes fetes pels diferents inquilins havien deixat una successió incoherent d’estances de mida desproporcionada, algunes  interiors i  fosques, i amb les zones de  serveis poc adequades a les necessitats dels actuals residents.

Per a resoldre de forma lògica les circulacions i l’ il·luminació de les peces es crea un recorregut central a on un mur aplacat amb fusta lacada en blanc i potenciat  per  una línea de leds empotrats al terra, es converteix en el volum que connecta la zona de dia amb la de nit.

Cada estança ha estat treballada segons les voluntats dels promotors, que volien que l’habitatge fos un espai de convivència però que cada peça tingués la seva autonomia. A la zona de nit això es veu a les habitacions infantils, a on  una tarima penjada fa tant de suport del llit com de taula de treball al temps que una capsa de vidre conté la peça de bany i el vestidor. La zona de dia pasa a ser un espai molt obert que cerca la màxima lluminositat i la prolongació a l’exterior a traves de les superfícies vidriades.

S’ha fet servir resina epoxi blanca a tot el paviment , als roda peus i a totes les encimeres de bany i cuina. Al mateix temps  també són blanques les pintures de les parets i els lacats de portes i aplacats . Aquesta uniformitat amb el blanc cerca la màxima lluminositat i que el contrast vengui donat per la variabilitat del  mobiliari.

El resultat  final son espais amplis, molt lluminosos, que flueixen uns cap els altres, acotats  per les diferents alçades del fals sostre i el joc dels diversos plans de vidre amb  les distintes solucions d’il·luminació.

Sa Teulera

Edifici d’habitatges a Sa Teulera, Andratx.

Palmanyola

Habitatge unifamiliar.

Fray Cayetano

L’emplaçament:

Ens trobem amb un doble punt de transició; per un costat la Serra de Tramuntana que dona pas al Pla, i per un altre el casc urbà que es dilueix amb el Sòl Rústic

.Estem a una parcel·la irregular, amb pendent em sentit Nord-Sud; a un entorn en formació i sense gaires referències.

L’edificació:
Es tracta d’un conjunt de 16 habitatges unifamiliars adossats; una primera franja alineada amb el carrer; un pas comunitari i un bloc independent al límit sud-oest.


Es tracta d’un conjunt de 16 habitatges unifamiliars adossats; una primera franja alineada amb el carrer; un pas comunitari i un bloc independent al límit sud-oest.

Es pretén aconseguir una imatge unitària sense perdre lluminositat ni singularitat. Amb aquesta finalitat, i aprofitant la pendent del terreny, el bloc s’escalona habitatge a habitatge.

Les reculades de l’edificació cerquen un correcte assolellament, el lloc de cobertes inclinades amb les planes i la combinació dels materials a les façanes donen força al projecte atorgant-li ritme i proporció.

Els habitatges cerquen la bona orientació de les seves estances i la claredat en la separació de les funcions, deixant el nucli de serveis al carrer i fent fluir l’interior de les sales d’estar cap`el jardí exterior. Els testers giren la seva cara al trobar-se amb una nova via. Amb el tractament homogeni dels espais comunitaris aconseguim l’ unitat i l’ integració necessària al projecte.

Sallent

Edifici entre mitgeres de quatre plantes per damunt el nivell del carrer, amb un habitatge per planta i on la propietat, amb residència a un habitatge de dues plantes entre mitgeres confrontant per la part posterior de la parcel.la, aprofita el nivell de soterrani de la construcció per ampliar la seva superfície, amb una zona de piscina i activitats complementàries.

Els habitatges de planta pis es resolen a plantes pis, de la mateixa manera; amb les habitacions a la façana del carrer amb un voladiu envidrat i la zona de dia a la façana posterior orientada a les vistes. A planta baixa, la solució, es modifica, ja que es col.loca un pati a l’interior que organitza al voltant les estances principals.

L’ampliació de l’habitatge de la propietat es realitza a través d’un pati al seu nivell de planta baixa i que coincideix amb la cota de soterrani de la nova construcció. Es realitza la integració de la zona coberta amb la unificació tant del pati com de l’interior amb l’ús d’un paviment de lames de fusta.

S’entén el conjunt obtingut com a espai interior exterior d’ús diversificat i amb la possibilitat de modificació, segons els condicionants climàtics i les necessitats; d’aquesta manera, es col.loquen unes grans vidrieres mòbils, amb un espai previ de porxo i el pati es protegeix amb un cobriment de lona motoritzat.

C. de Cala Llamp

Biniali I

Un espai principal on fluexen la resta de les estancies, una continua relació visual del buit, uns interiors que doblen el seu usos als porxos, que allarguen els seus braços en forma de murs per fer seu el terreny, uns patis que ens fan confondre la dualitat interior-exterior.

Es Capità