Project Type: 1. Edificis públics

Can Cantó

Hotel Playa Esperanza

Son Güells

El plantejament del Centre i la claredat de la proposta neixen de l’especificitat de la malaltia del Parkinson, del solar i del programa requerit;
El Centre es desenvolupa en una sola planta entorn a un gran pati-jardí, referent comú de totes les àrees i element dinamitzador de les zones de convivència i àrees de recorregut.

La disposició del programa busca la privacitat i bona orientació per a les habitacions i una major accessibilitat al Centre de Dia des del carrer. Intentem formalitzar espais que alberguen activitats dirigides a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, estimular el desenvolupament de les seves capacitats i potenciar recorreguts agradables.
Des de l’exterior el Centre ofereix una imatge compacta, que reconeix les alineacions del solar i aïlla l’interior de sorolls i vistes no desitjades.

Bar Central

Emplaçament

Pimera línia del Port d’Andratx, part central de l’antic casc urbà; zona eminentment turística on com a tants llocs amb passejos peatonals amb vistes directes damunt la mar i a les postes de sol enmig de la bocana és un golg poder prendre un refresc.

La propietat decideix substituir l’antic edifici, en males condicions, per un de nou, on es prioritza que es pugu retornar a l’activitat dels baixos amb el mateix èxit que amb l’explosió turística va aconseguir el vell bar Central.

¿Com es passa d’un clàssic bar ”de tota la vida” a una aposta pel futur, adaptat a les noves necessitats que el present requereix?

L’actuació

Es disposa de la pràctica totalitat de la planta baixa, amb un pati interior que uneix a diferent nivell les dues façanes; l’accés a les plantes pis com requereix la prioritat del negoci es planteja per un lateral de la façana del carrer lateral. Es tract d’un edifici en ”L” on s’ha d’aprofitar al màxim la façana cap a la mar; al darrera quedarà la zona de servei de l’activitat.

A la part frontal es destina la part en contacte amb el pati interior a serveis i cuina deixant tota l’amplada de solar a sala de bar amb la barra; un petit pati de servei de les plantes pis complementa la distribució. Es resolen els conflictes d’ús a totes les èpoques d l’any amb la possibilitat de tenir oberta o tancada en tota la seva amplada la part interior i amb un sistema de lones, la pèrgola que complementa l’edifici per la part frontal.

Els materials i la sobrietat del disseny li donen el nou carácter; el mobiliari, les imatges nostàlgiques del passat i la mateix clientela de sempre reforcen la intenció original de mantenir un negoci que com no necessitava renovarse podia perdre amb el canvi. El temps donarà o llevarà raons; pensam que no estem equivocats.

Petra

S’Horta

Fray Cayetano

L’emplaçament:

Ens trobem amb un doble punt de transició; per un costat la Serra de Tramuntana que dona pas al Pla, i per un altre el casc urbà que es dilueix amb el Sòl Rústic

.Estem a una parcel·la irregular, amb pendent em sentit Nord-Sud; a un entorn en formació i sense gaires referències.

L’edificació:
Es tracta d’un conjunt de 16 habitatges unifamiliars adossats; una primera franja alineada amb el carrer; un pas comunitari i un bloc independent al límit sud-oest.


Es tracta d’un conjunt de 16 habitatges unifamiliars adossats; una primera franja alineada amb el carrer; un pas comunitari i un bloc independent al límit sud-oest.

Es pretén aconseguir una imatge unitària sense perdre lluminositat ni singularitat. Amb aquesta finalitat, i aprofitant la pendent del terreny, el bloc s’escalona habitatge a habitatge.

Les reculades de l’edificació cerquen un correcte assolellament, el lloc de cobertes inclinades amb les planes i la combinació dels materials a les façanes donen força al projecte atorgant-li ritme i proporció.

Els habitatges cerquen la bona orientació de les seves estances i la claredat en la separació de les funcions, deixant el nucli de serveis al carrer i fent fluir l’interior de les sales d’estar cap`el jardí exterior. Els testers giren la seva cara al trobar-se amb una nova via. Amb el tractament homogeni dels espais comunitaris aconseguim l’ unitat i l’ integració necessària al projecte.

Ramón Llull

Son Banya

Concurs públic per a l’institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.